Logo IVOKS s.r.o.
WWW.IVOKS.CZ
  O společnosti :.  Služby :.  Odborníci :.  Galerie :.  Kontakty :.

Služby

Nabízené služby jsou v celém oboru pozemních staveb, a to od urbanistického nebo stavebního záměru, projektové činnosti všech stupňů, inženýrské činnosti při územním a stavebním řízení, vlastní realizaci stavby i zajištění kolaudace staveb. Kromě toho firma zajišťuje autorský a stavební dozor a odborné posudky na stavby i projekty.

Firma má autorizaci na projektování a realizaci pozemních staveb podle zák. 360/92 Sb. vydané ČKAIT

Projektová činnost

 • Zpracování investičních záměrů
 • Architektonické studie (dispoziční a objemové řešení stavby)
 • Vizualizace (digitální modely objektů i interiérů ve 3D)
 • Projektová dokumentace pro územní řízení
 • Projektová dokumentace pro stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro provedení stavby
 • Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • Projektová dokumentace pro pasport stavby
 • Zaměřování stávajících stavů budov a zpracování dokumentace stávajícího stavu
 • Návrhy interiérů

Realizace staveb

Firma zajišťuje novostavby a rekonstrukce v oboru pozemních staveb, a to v silikátové materiálové variantě (stavební systémy zděné a železobetonové) i jako dřevostavby.

Poradenská činnost

Firma se specializuje zejména na poradenství v částech stavební činnosti, kde vznikají základní pochybení, a to jak ze strany investorů, tak stavebních firem.

 • Poradenství při stavebním záměru - před zakoupením pozemku nebo stavby (posouzení pozemku, zjištění možností pro budoucí výstavbu, posouzení stavebního objektu)
 • Poradenství při zadání a převzetí projektové dokumentace (spolupráce při zadání projektu, kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace)
 • Poradenství při vlastní realizaci stavby


Tel: +420 774 846 424